Meldingsformulier voor laag-risico activiteiten

Stappen

Bijlagen

Bijlagen toevoegen

Aan deze melding kunnen bijlagen worden toegevoegd. Daarin is informatie opgenomen die voor de melding nodig is en/of aanvullend informatie geeft.

Toevoegen kaartmateriaal, locatietekeningen, analyses, foto's, plan-/werkbeschrijvingen, etc. Voor het aanvragen van een versmalling van de teeltvrije zone, dient minimaal het overzicht van percelen, watergangen en afstanden te worden toegevoegd.